Green Melk
Green Melk@
Green Melk

لیست املاک فروشی

latest property
400,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک 228

   ‏16 ساعت پیش

latest property
1,400,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 221

   ‏16 ساعت پیش

latest property
1,000,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز یک محله 7

   ‏24 ساعت پیش

latest property
529,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 124

   ‏24 ساعت پیش

latest property
2,700,000,000 تومان
برای فروش

2 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز سه بلوک 226

   ‏1 روز پیش

latest property
670,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک 231

   ‏1 روز پیش

latest property
610,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 223

   ‏1 روز پیش

latest property
2,100,000,000 تومان
برای فروش

2 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز یک محله 6

   ‏3 روز پیش

latest property
1,300,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | سایت دادگستری

   ‏3 روز پیش

latest property
450,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 222

   ‏3 روز پیش

latest property
980,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز یک محله 5

   ‏3 روز پیش

latest property
750,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک 228

   ‏3 روز پیش

latest property
1,280,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 125

   ‏3 روز پیش

latest property
6,300,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

اصفهان | خیابان ابوالحسن اصفهانی

   ‏3 روز پیش

latest property
5,200,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

اصفهان | خیابان توحید

   ‏3 روز پیش

latest property
2,200,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

اصفهان | خیابان شیخ بهایی

   ‏3 روز پیش

latest property
2,450,000,000 تومان
برای فروش

2 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 126

   ‏3 روز پیش

latest property
777,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک 230

   ‏3 روز پیش

latest property
1,350,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

بهارستان | فاز دو بلوک 222

   ‏3 روز پیش

latest property
902,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز یک محله 2

   ‏3 روز پیش

latest property
1,220,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز یک محله 1

   ‏3 روز پیش

latest property
1,200,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

بهارستان | فاز سه بلوک 224

   ‏3 روز پیش

latest property
3,000,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

بهارستان | فاز سه بلوک 225

   ‏3 روز پیش

latest property
1,020,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز سه بلوک 230

   ‏3 روز پیش

latest property
در انتظار کارشناسی قیمت
برای فروش

1 واحد آپارتمان

اصفهان | خیابان توحید

   ‏4 روز پیش

latest property
2,350,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

اصفهان | خیابان طالقانی

   ‏4 روز پیش

latest property
1,358,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 222

   ‏4 روز پیش

latest property
800,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک 231

   ‏4 روز پیش

×

هر گونه مشکل و سوالی دارید ، تیم ما آماده پاسخگویی می‌باشد


1