ما با 3 سال تجربه و سه شعبه فعال پیشرو در استان اصفهان هستیم.

  • شعبه مرکزی
  • اصفهان ، خ شیخ صدوق شمالی ، نبش فرعی 37

لیست املاک فروشی

latest property
154,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز4

‏78متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
159,500,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز4

‏90متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
440,000,000 تومان
برای فروش ویژه

ویلایی

شهرضا | شهید یزدانی

‏104متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
148,500,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان

‏110متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
286,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز4

‏110متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
71,500,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز2

‏85متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
407,000,000 تومان
برای فروش ویژه

ویلایی

شهرضا | حکیم نصرالله

‏258متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
176,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان

‏80متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
275,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز3

‏151متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
247,500,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز3

‏85متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
330,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | آزادگان

‏95متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
در انتظار کارشناسی قیمت
برای فروش ویژه

زمین

شهرضا | حکیم زاهد

‏105متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
214,500,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز3

‏100متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
150,700,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز4

‏76متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
385,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | شهدا

‏91متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
176,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

شهرضا | سروستان

‏83متر مربع

   ‏1398/11/09