ما با 3 سال تجربه و سه شعبه فعال پیشرو در استان اصفهان هستیم.

  • شعبه مرکزی
  • اصفهان ، خ شیخ صدوق شمالی ، نبش فرعی 37

لیست املاک فروشی

latest property
1,375,000,000 تومان
برای فروش ویژه

ویلایی

اصفهان | چهارباغ خواجو

‏114متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
935,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

اصفهان | سپاهان شهر

‏122متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
792,000,000 تومان
برای فروش ویژه

ویلایی

اصفهان | شیخ صدوق شمالی

‏100متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
2,255,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

اصفهان | شیخ صدوق شمالی

‏163متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
1,534,500,000 تومان
برای فروش ویژه

ویلایی

اصفهان | شیخ صدوق شمالی

‏270متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
1,320,000,000 تومان
برای فروش ویژه

ویلایی

اصفهان | چهارباغ خواجو

‏275متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
517,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 123

‏123متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
280,500,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 221

‏78متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
253,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

بهارستان | فاز یک محله 8

‏110متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
352,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

بهارستان | فاز یک محله 2

‏78متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
528,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 124

‏129متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
407,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 123

‏97متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
717,750,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

بهارستان | فاز یک محله 8

‏145متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
1,353,000,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

اصفهان | شیخ صدوق شمالی

‏123متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
1,083,500,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

اصفهان | سپاهان شهر

‏138متر مربع

   ‏1398/11/09

latest property
985,600,000 تومان
برای فروش ویژه

آپارتمان

اصفهان | حسین آباد

‏128متر مربع

   ‏1398/11/09